Vefat’tan sonra

Vefat’tan sonra ilk işlemler için hazır bulundurulması gereken evraklar, – medeni haline

Evli: Evlilik cüzdanı veya kayıt örneği, her iki tarafın kimlik, pasaportu ve ikamet belgesi
Boşanmış: Mahkemeden belgelenmiş boşanma kararı, kimlik/pasaport, ikamet belgesi
Dul: Evlilik cüzdanı veya kayıt örneği, kimlik, pasaportu, ikamet belgesi ve eşin ölüm ilmühaberi

Defin için yukarıda saymış olduğumuz evraklara ek olarak gerekenler

  • Yetkili aile efradının Vekâletname’si
  • Mefta yı belirlenmiş yerden teslim alabilmek için ilgili kişinin isim, adres ve telefon numarası
  • Hüviyet ve Pasaport
  • Meftanın defni ve nakli hakkında bilimum bilgiler
  • Kişisel önemli olabilecek bilgiler
  • Ebeveynlerin isimleri
  • Eşinin ad ve soyadı (kadınlarda kızlık soyadı)
  • Evlilik yer ve tarihi
  • Son ikâmet ettiği yer
 • Yurdundaki ikamet yeri
 • Meftanın bulunduğu yer
 • Çocuk sayısı (reşit olan ve olmayanlar ile)
 • Reşit olmayanların adları, doğum tarih ve yeri
 • Meftanın meslek ve işverenin adı
 • Meftanın naklinde eşlik edecek edenin adı
 • Meftanın sevk edileceği yer
 • Uçuş rotası ve tarihi
 • Yaşam sigortası veya diğer sigortalara haber verilmesi

Meftanin nakli

  • Kişisel bilgiler
  • Ebeveynlerinin ön isimleri
  • Eşinin adı ve kızlık soyadı
  • Evlilik yer ve tarihi
  • Meftanın son ikamet ettigi adresi
  • Yurdundaki adresi
  • Meftanın bulundugu yer
  • Çocuk sayısı (ergin ve reşit olmayanlarda birlikte)
 • Reşit olmayanların ön isimleri
 • Doğum yerleri ve tarihi
 • Meftanın mesleği ve iş vereni
 • Bilgi verebilecek olan kişi
 • Meftanin naklinde eşlik edecek kişi
 • Nakil edilecek yer ve adresi
 • Uçus tarihi, uçus rotası ve hedef havaalanı

Aile efradının yapacağı işlemler

  • Emekli kasasının haberdar edilmesi
  • Mevcut ise vasiyetname ve gerekli talimatların uygulanması
  • Cenaze yardım mukavelelerinin incelenmesi
  • Hastalık kasasının derhal haberdar edilmesi
 • Mevcut hayat sigortasının durumdan haberdar edilmesi
 • Kayıt yıkmak için gerekli evrakların makamlara gönderilmesi (elektrik-su ideresi, televizyon vergisi, varsa çeşitli aboneliklerin iptal edilmesi)
 • Dernek üyelikleri ve bilimum sigortaların iptal edilmesi (Araç, ev, mali sorumluluk ve bunun gibi sigortaların feshedilmesi)

Cenaze Masrafları

Bilindiği üzere, bir defin işleminin tekrar kendi içinde çeşitli giderleri olduğundan, – bunlardan bazılarını sayacak olursak; gümrük, nakliye, tabut, çiçek gibi – genelleme yapma yerine, daha net ve transparan bir fiyatlandirma için telefonda veya ofisimizde kişisel görüşmemizde sizi aydınlatabiliriz.